AAU logo

SAGA

SAGA - Sociologisk Analyse – Grund- og Anvendt forskning

Forskningsstrategi for SAGA – Sociologisk Analyse, Grund- og Anvendt forskning

Forskningsgruppen SAGA er en sociologisk forskningsgruppe ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet. SAGAs formål er at belyse, dokumentere og analysere sociologiske fænomener og aktuelle samfundsmæssige problematikker, som relaterer sig til spørgsmål om identitet, normalitet og afvigelse. Forskningsgruppen spænder over mikrosociologiske studier af menneskers hverdagsliv, identitets- og meningsskabelse samt kultursociologiske samfundsdiagnoser.

 

SAGAs teoretiske og metodiske afsæt

SAGA er en tværvidenskabelig forskningsgruppe, som anvender (kultur)sociologiske, socialpsykologiske, kriminologiske og idéhistoriske/filosofiske teorier og metoder. Forskningsgruppen beskæftiger sig særligt indgående med mikrosociologi og emotionssociologi, som er stærkt repræsenteret i forskningsgruppens undervisningsaktiviteter og publikationer.

Forskningsgruppen tilstræber metodisk opfindsomhed i sin analyse af mangfoldigheden i menneskers hverdagsliv, udfoldelse og identitetsskabelse. Gruppen arbejder overvejende kvalitativt i et fænomenologisk og hermeneutisk perspektiv, men anvender metodetriangulering og samspil mellem kvalitative og kvantitative metoder. Forskningsgruppen er overvejende interesseret i at udvikle de fænomenologiske og hermeneutiske metoder, herunder sociologisk etnografi, observationsstudier, narrative interviews, videoanalyse og dokumentanalyse. SAGA prioriterer sociologisk åbenhed i indkredsningen af relevante sociologiske problemstillinger. Fælles for gruppens medlemmer er en interesse for det, der kommer til syne i empiriske studier ud fra induktive og eksplorative tilgange.

 

SAGAs forskningsmæssige områder

Forskningsprojekterne i SAGA favner både empiriske og teoretiske problemstillinger vedrørende:

 

Formidling og ”Social impact” 

SAGA bedriver forskning, der beskæftiger sig med aktuelle samfundsmæssige problemstillinger med henblik på at formidle forskningsresultater til en bredere offentlighed.  SAGA prioriterer forskning der sætter aftryk gerne i forhold til lovgivningsændringer og påvirker den bredere offentlighed via kampagner og mere konkret rådgivning fx via deltagelse i råd og nævn. Forskningsgruppens deltagere vægter ligeledes deltagelse i aktuelle debatter via medierne samt oplæg og foredrag, der rækker ud over universitetsmiljøerne og flere af gruppens forskere er aktive foredragsholdere.  

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Kroghstræde 7
DK-9220 Aalborg Øst
Tlf. +45 99 40 81 00
Fax: +45 98 15 75 75

Forskningsleder
Inger Glavind Bo
Mail: inger@socsci.aau.dk
Telefon: +45 99 40 81 07